Wieści Euroregionu

Do Kijowa z Euroregionem

Kijów oraz Mińsk to najważniejsze ośrodki targowe na Ukrainie oraz Białorusi w których odbywają się liczne targi krajowe i międzynarodowe.

W dniach 6-9 czerwca 2018 roku w Kijowie (Ukraina) odbędą się kolejne, XXX Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze AGRO 2018, natomiast w dniach 5-9 czerwca w Mińsku (Białoruś) odbędzie się XXVIII Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna BELAGRO 2018.

Są to największe imprezy wystawiennicze w branży rolnej na Ukrainie i Białorusi, obejmujące swoją tematyką praktycznie wszystkie aspekty rolnictwa, m.in.: maszyny i urządzenia rolnicze, hodowlę zwierząt, uprawę roślin, sadownictwo i ogrodnictwo, produkty spożywcze, budownictwo rolnicze i rozwój wsi, gospodarkę leśną, gospodarkę rybną, urządzenia i preparaty weterynaryjne, pasze, sprzęt dla bydła i drobiu i inne.

Targi międzynarodowe są jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania klientów zagranicznych oraz promocji towarów i usług.

Zachęcamy firmy z branży, zainteresowane promocją swoich towarów i usług na Ukrainie i Białoruś do uczestnictwa i zaprezentowania swoich towarów i usług na rynku wschodnim w specjalnym wydaniu targowym „AGRO- POLSKA”.

Gazeta w formie drukowanej o nakładzie 10 tyś. egzemplarzy poświęcona będzie ofercie polskich firm z branży rolnej, kolportowana będzie na targach w Kijowie oraz Mińsku, dodatkowo informacje będą umieszczone na stronie internetowej redakcji .Dodatkowo każdy reklamodawca otrzyma na płycie CD bazę adresowa (25.000 firm )firm rolniczych i leśnych Ukrainy.

Zachęcamy Państwa do umieszczania reklam w naszym wydawnictwie. Jesteśmy przekonani, że powyższa oferta zainteresuje Państwa, zaś reklama prasowa pozwoli rozszerzyć, nawiązać współpracę i pozyskać nowych partnerów na wschodzie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją :
kontakt telefoniczny pod numerem tel/fax(+48 82) 565 71 10 , kom. +48 509 532 003 lub e-mail: lub eurobug@wp.pl