Oferta – Reklama

Reklama Państwa firmy znajdzie się na naszej stronie www.euroregionbug.com oraz na naszych stronach znajdujących się na portalach społecznościowych, vk: https://vk.com/id472620730 oraz facebook: https://www.facebook.com/Euroregion-Bug-1181973918568340/. Gazeta oraz reklamy rozsyłane są w formie elektronicznej do firm z danej branży.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta zainteresuje Państwa, a współpraca z nami pozwoli rozszerzyć dotychczasową działalność oraz nawiązać korzystne kontakty gospodarcze na obiecującym i otwartym na polskie produkty rynku wschodnim. 

Реклама Вашей компании будет также на нашем сайте www.euroregionbug.com и на нашем сайте, на сайтах социальных сетей vk: https://vk.com/id472620730; facebook: https://www.facebook.com/Euroregion-Bug-1181973918568340/; Gazeta и объявления отправляются в электронной форме для компаний в отрасли.

Мы убеждены в том, что наше предложение заинтересует Вас, а сотрудничество с нами позволит вам расширить текущую деятельность и установить полезные деловые контакты на перспективном и открытым для польских продуктов восточном рынке.