Kontakt

Redakcja:

EUROREGION BUG 
Gospodarka Rynek Promocja
Pismo gospodarczo-promocyjne 

Redaktor Naczelny: Marek Jaroszek

Adres:
22-100 Chełm ul. Lwowska 51 
Tel. +48 82 565 89 00
Tel. +48 82 562-87-16
Fax. (+4882) 565 71 10
e-mail:  eurobug@wp.pl – uzgodnienia z firmami z terenu Polski

www.euroregionbug.com
redakcja@euroregionbug.com  

Rok założenia: 1960.
Gazeta zarejestrowana zgodnie z wymogami polskiego prawa
ISSN: 1427-7603 
Wydawca: PHU GRAFEX 

Редакция:

EUROREGION BUG
Экономика, Рынок, Реклама
Экономическо-рекламный журнал

Главный редактор: Марек Ярошек

Адрес:
22-100 Chełm ul. Lwowska 51
Телефон +48 82 565 89 00
Телефон +48 82 562-87-16
Факс (+ 4882) 565 71 10
e-mail: eurobug@wp.pl – договоренности с компаниями из Польши

www.euroregionbug.com
redakcja@euroregionbug.com

Год основания: 1996.
Газета зарегистрирована в соответствии с требованиями польского права
ISSN 1427-7603
Издательство: PHU GRAFEX

Druk​:

DRUK.: Oddi Poland Sp. z o. o.
e-mail: wschodnia@ wp.pl

Nakład: 10.000 egz. 
Format: A4 – powiększony, 32 strony, pełny kolor na wszystkich stronach, papier gazetowy, 48,8 g

Druk:

DRUK.: Oddi Poland Sp. z.o. o.
e-mail: wschodnia@wp.pl

Тираж: 10 000 экземпляров.
Формат A4 – увеличенный, 32 страницы, цветные страницы на газетной бумаге, 48,8 г

Dział Marketingu i Reklamy

Reklama prasowa na Białorusi i Ukrainie

MARTA – konsultant ds. reklamy
KAROLINA – konsultant ds. reklamy
OLENA – reklama w mediach społecznościowych

tel. +48 509 532 003
e-mail: eurobug@wp.pl

Отдел Маркетинга И Рекламы

Пресс-реклама в Беларуси и Украине

MAPTA – консультант по рекламе
КАРОЛИНА – консультант по рекламе
OЛЕНА – реклама в социальных сетях

тел. +48 509 532 003
e-mail: eurobug@wp.pl

Wschodnie Centrum Biznesu

Oleksandr
Viber: +380 930559849
e-mail: kancelariachelm@wp.pl 

– Misje gospodarcze oraz uczestnictwo w targach i wystawach
– Nawiązywanie kontaktów gospodarczych i samorządowych
– Zakładanie firm /sp. z o.o./ dla przedsiębiorców ze wschodu

Восточный Бизнес-Центр

Александр
Viber: +380 930559849
e-mail: kancelariachelm@wp.pl,

– бизнес-миссии и участие в ярмарках и выставках
– установление контактов с экономическими и местными органами власти
– создание компаний /sp. z o.o./ для предпринимателей с востока

Wschodnia  Akademia Polonijna

Weronika
tel. +48 790 477 005
tel. +
48 536 388 614
e-mail:
polonuswork@wp.pl

– Studenckie staże i praktyki w redakcji
– Wyszukiwanie studentów do polskich uczelni
– Pobyty edukacyjne i językowe w Polsce

Академия Восточной Полонии

Вероника
тел. +48 790 477 005
тел. +48 536 388 614
e-mail: polonuswork@wp.pl

– Студенческие стажировки и стажировки в редакции
– Поиск студентов для польских университетов
– Образовательные и языковые курсы в Польше

Agencja Zatrudnienia „Polonuswork”

Wioletta
tel. +48 790 477 005

Diana
Viber +380 930559849
E-mail: praca@polonuswork.pl

– Pracownicy ze wschodu

Агентство Занятости "Polonuswork"

Виолетта
тел. +48 790 477 005

Диана
Viber +380 930559849
E-mail: praca@polonuswork.pl

– Работники с востока